הודעה בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע”מ

07.12.2010

הודעה לציבור החייבים בדיווח לעניין מע”מ בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע”מ – דחיית מועד תחילת הדיווח לעוסקים המנהלים ספרים בשיטה החד צדית

על-פי הרפורמה בדיווחים המקוונים למע”מ ובהתאם לתיקון 37 לחוק מע”מ ולחוק ההתייעלות, כל עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2010 עלה על 1 מיליון ש”ח או חייב בניהול חשבונות לפי השיטה הכפולה, ידווחו את עסקאותיהם ואת תשומותיהם בדוח מפורט החל מיום ה – 1/1/2011. הדוח יוגש באופן מקוון במבנה אחיד שהוגדר לשם כך (הנחיות מפורטות מופיעות באתר רשות המסים, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית.

כדי להקל על הטמעת המהלך ובעקבות הבנות עם הפורום ליישום הדיווח המקוון, המשותף לרשות המסים ולארגונים הכלכליים במשק, רשות המסים החליטה לדחות את חובת הדיווח בעבור אוכלוסיית העוסקים המנהלים חשבונות בשיטה החד צדית ואשר מחזורם השנתי לשנת 2010 נמוך מ – 4 מיליון ש”ח, ליום 1 בינואר 2012.

לפיכך, החל מ- 1.1.2011 יצטרפו למעגל החייבים בדיווח כל העוסקים שחייבים לנהל מערכת חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה, וכן מלכ”רים המעסיקים 300 עובדים ויותר ומוסדות כספיים.

יוזכר כי בהתאם להחלטת רשות המיסים שפורסמה לפני מספר שבועות, החל מה-1 ביוני 2010 ניתן יהיה לשדר דיווחי מע”מ מפורטים אך ורק באמצעות כרטיס חכם. לפיכך, הגופים האמורים לעיל צריכים להצטייד בכרטיס חכם לצורך הגשת הדיווחים.

לצורך קבלת מענה על שאלות, תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים, שמספרו: 4954* (*מסים), או 02-5656400; כמו כן ניתן לפנות בדוא”ל: mokedreshut@shaam.gov.il .