מסלולים למיסוי הכנסות מדמי שכירות דירת מגורים בישראל

19.02.2011

מיסוי הכנסות מדמי שכירות מדירת מגורים בישראל
עוד »

חובת הגשת דוחות שנתיים ליחידים החל משנת המס 2009

16.02.2011

חובת הגשת דוחות שנתיים ליחידים החל משנת המס 2009
עוד »

ברוכים הבאים

09.12.2010

ברוכים הבאים לאתר של חברת “אלדי” שרותים חשבונאיים בע”מ.

הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכב ואופנוע

07.12.2010

הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכב ואופנוע
עוד »

הודעה בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע”מ

הודעה לציבור החייבים בדיווח לעניין מע”מ בדבר דיווח מפורט של חשבוניות למע”מ – דחיית מועד תחילת הדיווח לעוסקים המנהלים ספרים בשיטה החד צדית
עוד »

שווי שימוש רכב ליניארי

08.01.2010

ב 1- בינואר 2010 נכנס לתוקף תיקון לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). על -פי
התיקון, יחושב שווי השימוש של כלי רכב חדשים (שנרשמו לראשונה מ- 1.1.2010 ) לפי
השיטה הליניארית, לפיה סכום שווי השימוש יהא התוצאה המתקבלת מהכפלת מחיר
הרכב לצרכן בשיעור שווי השימוש.
עוד »

מידע על אזור סחר חופשי באילת

09.05.2008

באוגוסט ‎1985 פורסם חוק אזור סחר חופשי באילת. מטרת החוק הייתה לסייע בפיתוח אזור אילת,

גוון מקורות תעסוקה באמצעות עידוד יזמות בעיר והגדלה של התיירות הנכנסת לאזור.

עוד »