חובת הגשת דוחות שנתיים ליחידים החל משנת המס 2009

16.02.2011

חובת הגשת דוחות שנתיים ליחידים החל משנת המס 2009

בהתאם להוראת ביצוע מס הכנסה 9/2010 נקבע כי יחיד (שכיר ו/או עצמאי) חייב בהגשת דוח שנתי
למס הכנסה כאשר הכנסתו מעסק, ממשלח יד, ממשכורת עולה על 75,000 ש”ח לשנה, ואם היה לו
בן/בת זוג – סך הכנסתם המשותפת עולה על סך של 150,000 ₪.

בנוסף נקבע פטור מחובת הגשה של דיווח מקוון ליחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה או מקבלים מענק “מס
הכנסה שלילי”.

ניתן להגיש דו”ח שנתי באופן מקוון (דרך אתר אינטרנט) או על ידי שידור הדו”ח על די רואי חשבון
מייצגים.

על מנת להימנע מקבלת קנסות מרשויות המס בגין אי הגשת הדוח כנדרש, מומלץ לפנות לרואה
חשבון לקבלת יעוץ.

משרד רואי חשבון במרכז